Een duolegaat is fiscaal interessant als u iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. 

Een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten is een belangrijke beslissing en een prachtig laatste gebaar. Een bijzondere formule hierbij is het duolegaat. Met een duolegaat zijn er twee begunstigden: een (ver) familielid of een ander persoon aan wie u een erfenis wilt schenken én een goed doel zoals Willekom. 

Door het duolegaat is de erfgenaam vrijgesteld van successierechten. Deze worden overgenomen door de vzw die een veel lager tarief betaalt. Een voorbeeld Stel dat u een vriend € 100.000 wilt nalaten. In normale omstandigheden betaalt hij daarbij € 47.500 successierechten en houdt hij netto € 52.500 over. Als u uw erfenis opsplitst in een duolegaat ziet de rekensom er zo uit: 

  • In dit duo legaat laat u 60.000 euro na aan uw vriend/(ver)familielid en 40.000 euro aan Willekom vzw. 
  • Uw vriend / (ver)familielid betaalt geen successierechten en erft 60.000 euro. De successierechten worden immers betaald door Willekom vzw. 
  • Willekom betaalt als vzw 45% successierechten op 60.000 euro (zijnde 27.000 euro) 
  • en 8.8% op het aan haar nagelaten deel van 40.000 euro (zijnde 3.520 euro) 
  • De uiteindelijke gift aan Willekom bedraagt dan 9.480 euro (zijnde 40.000 verminderd met 27.000 euro en 3.520 euro) 
  • Zowel uw vriend / (ver)familielid als Willekom hebben baat bij deze regeling. 

Giften aan Willekom komen steeds rechtstreeks ten goede aan de bewoners en deelnemers. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest wordt u tijdig toegestuurd.