Willekom vzw start als kortverblijf in 1992. Het initiatief voor een gezinsondersteunend kortverblijf werd genomen door de ouders van een verstandelijk gehandicapt kind en enkele vrienden. Zij werden hierbij gesteund door de Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten, afdeling Mechelen. 

De geschiedenis van Willekom! 

12 augustus 1992 Willekom opent zijn deuren als logeerhuis, zonder erkenning in de Galgestraat 10 te Mechelen.  1 leefgroep, 7/7 

1 januari 1994 Willekom krijgt een erkenning KORTVEBLIJF  8 personen van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap  
Na Oranje in Brugge en Monnikenheide in Zoersel is Willekom het derde kortverblijf in België, het eerste dat volledig autonoom werkt. 

1 januari 1998 Willekom krijgt een erkenning KORTVEBLIJF  10 personen van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap 

1 januari 2006 Willekom krijgt een erkenning KORTVEBLIJF  15 personen. 
Willekom neemt vanaf nu ook personen op met een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 

1 juni 2006 Uitbreiding met 5 plaatsen kortverblijf dwingt tot uitbreiding van het gebouw. Tijdens de weekends en vakanties is er een tweede werking in de pastorie van Heffen

2009 Ook personen met een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) en een PGB (Persoonsgebonden Budget) worden binnen Willekom opgenomen. 

1 november 2010 Verhuis naar de nieuwbouw in de Lakenmakerstraat 196a Mechelen. Stopzetting van de werking binnen de twee vorige vestigingen. Tijdens de week is er 1 leefgroepwerking. Tijdens de weekends en vakanties gaat W2 open.  

2012 Ook personen met een convenant, noodsituaties worden binnen Willekom opgenomen. Willekom krijgt bovendien een erkenning RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) 

2013 Huren van de refter van St-Janshof voor de organisatie van de WVP (Weken Vol Plezier) tijdens de schoolvakanties. De Weken vol Plezier is een vakantiewerking voor kinderen en jongeren met een beperking. Hier worden leuke activiteiten aangeboden. Naschoolse opvang binnen de leefgroepen. 

2014 W2 opent nu 7/7 zijn deuren. Vanaf heden werking in 2 leefgroepen.  
Organisatie van de activiteitendagen: Op de lesvrije dagen van het St-Janshof organiseert Willekom activiteitendagen = uitstappen allerlei. 

2015 Erkenning kortverblijf verdwijnt, omzetting naar FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) en MFC. (Multi Functioneel Centra) 

1 november 2016 Ingebruikname uitbreiding gebouw Lakenmakersstraat 196a Mechelen, uitbreiding met grote vergaderzaal, burelen, 7 kamers met eigen sanitair  
De Weken Vol Plezier worden opgesplitst. Het Speelclubje wordt geboren. Voor de kleinste kinderen is er een apart vakantie aanbod. 

2017 De komst van de PVF (Persoonsvolgende Financiering) en het PVB (Persoonsvolgend budget), daarmee verdwijnt de FAM de meerderjarige PAB, PGB, convenanten en noodsituaties. Willekom wordt een vergunde zorgaanbieder. 
Mogelijkheid tot opname gefinancierd met eigen middelen bovenop PVB. 
Voor het Speelclubje is er zo’n grote vraag dat er een tweede Speelclubje opgericht wordt.  
Vanaf oktober:  Naschoolse opvang apart van de leefgroepen.  

Oktober 2018 Opstart van een aparte dagwerking. De dagpauw wordt geboren! De kinderen van de naschoolse opvang sluiten hierbij aan. 
Huren van de refter van De Sprankel voor de organisatie van de SPC. Huren van de vergaderzaal voor de organisatie van dubbele teamvergaderingen. 

December 2018 Aankoop huis van de buren, Lakenmakersstraat 196. Dit verdwijnt en er komt een nieuwbouw… 

2019 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn mbt de nieuwbouw, op allerlei gebieden. 
Opstart gedeelde trajecten met St-Janshof: jongeren die nood hebben aan een gedeeltelijk alternatief aanbod tijdens de schooluren. 
Het tuinproject met 3 grote tuinbakken worden een feit. 

2020 De nieuwbouw wordt gebouwd. Voor en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw.  Ook de hele werking wordt onder de loep genomen en de uitbreiding met de nieuwbouw wordt aangegrepen om een hele reorganisatie van de organisatie te worden.  

Februari 2020: Een nieuwe werking wordt opgestart: het jongerenclubje. Kindjes van het speelclubje worden groter en groter, maar soms zijn ze nog wat te klein om aan te sluiten in de Weken vol Plezier. Sommige kindjes kunnen aansluiten in de leefgroepen maar voor sommige wordt het jongerenclubje in het leven geroepen. 

September 2020: een nieuwe werking wordt opgestart: het speelclubje op woensdagnamiddag

2021 Het jaar van de reorganisatie en de uitbreiding.  
Voortaan hebben we 2 gebouwen en spreken we over De Spoel en Willekom.  
W3 is geboren, de dagpauw verhuist naar haar mooie nieuwe locatie, een stoelendans en uitbreiding in de burelen, voortaan wordt u tijdens de kantooruren ontvangen aan het onthaal! 

September 2021: een nieuwe werking wordt opgestart: het proefproject van de zaterdagnamiddagopvang. 

Wordt vervolgd …  

… want wij bouwen verder aan de toekomst van Willekom!