Sponsorprojecten

Willekom vzw wordt voor de minderjarigenwerking en de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp gesubsidieerd. De zorg voor volwassen cliënten wordt uitsluitend gefinancierd door de Persoonsvolgende Budgetten. Vaak hebben onze cliënten extra hulpmiddelen nodig om de zorg wat comfortabeler te maken. Helaas zijn de eigen middelen van de voorziening te beperkt om deze noodzakelijke aankopen te doen. Dankzij caritatieve organisaties en privé-sponsors konden we in het verleden onze nieuwbouw en andere projecten realiseren, zoals: aangepaste tilhulpmiddelen aankopen, een hydrotherapiebad plaatsen, het minibusje aankopen, een vogelnestschommel in de tuin, nieuw en aangepast meubilair in de woning, tuinmeubilair, speeltuigen in het speelbos...

Steun & Giften

U kunt Willekom vzw financieel steunen door een storting op ons rekeningnummer IBAN BE60 7895 6926 9170 BIC GKCCBEBB of IBAN BE55 7310 2210 3544 BIC KREDBEBB met een vermelding van "gift Willekom" gevolgd door uw rijksregisternummer of BTW nummer

Vanaf 40 € wordt een fiscaal attest opgemaakt.

Welke projecten?

We hebben altijd meer dromen en projecten dan sponsors, vandaar dat we permanent op zoek zijn naar mensen die hun steentje willen bijdragen. Die projecten kunnen groot zijn (een overdekte fietsenstalling, speeltuigen in de tuin...) of klein (een douchestoel , aangepaste speelhoek, ...).

Sponsors

We danken graag onze sponsors.

  • AFAS Software - www.afas.be
  • KBC - www.kbc.be
  • cera - www.cera.be
  • Lions - www.lions.be
  • Van Looy - www.vanlooybouwgroep.com
  • Golfbenefiet

Hebt u interesse om één van onze projecten te steunen of wenst u meer informatie? Neem contact op met Leen Van Heukelom per email (leenvanheukelom@willekom.be) of telefonisch 015 29 03 60

Meer Over Duolegaat