Verschillende Zorgvormen

Willekom biedt kortverblijf aan voor personen die beschikken over een geldige beslissing kortverblijf van het Vaph (PEC-ticket) of een goedgekeurde zorgmodule van de Integrale Toegangspoort. Per kalenderjaar kunnen gasten 92 dagen gebruiken maken van het kortverblijf.

Ook personen met een PAB-budget kunnen een verblijf reserveren.

Willekom neemt initiatief voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hiervoor is geen beslissing van het Vaph vereist. Personen met een vermoeden van handicap kunnen hierdoor beperkte ondersteuning krijgen voor:

  • max dagopvang gedurende 92 dagen per kalenderjaar: 0,087 per dag
  • max 36 logeerdagen per kalenderjaar: 0,217 per dag + nacht
  • een combinatie van deze logeer- en dagopvangdagen tot max 8 punten per jaar
  • naschoolse opvang op woensdagnamiddag vanaf 12u

RTH mag gecombineerd worden met andere zorgvormen van RTH echter binnen de beperking die het Vaph oplegt. RTH mag niet gelijktijdig gecombineerd worden met andere niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning of met een persoonsvolgend budget van het Vaph

Willekom biedt ook langdurig verblijf aan personen met een langlopend convenant.