Willekom biedt individuele ondersteuning aan huis of in de voorziening aan volwassen zelfstandig wonende personen met een (vermoeden)van een beperking.