• Voorzitter : Magda Van Loon 
  • Ondervoorzitter : Guy Vanherp 
  • Penningmeester : Ivan Konings 
  • Bestuurder : Patrick Peeters 
  • Bestuurder : Pie Baelus 
  • Bestuurder : Anne-Marie Mertens 
  • Bestuurder : Delesie Roos 
  • Bestuurder : Henriette Peeters