Sinds verschillende jaren organiseren we tijdens de schoolvakanties ‘de weken vol plezier’. Deze vakantiewerking richt zich naar jongeren die graag deelnemen aan knutsel-, kook- en sportactiviteiten, spelletjes en uitstappen. Elke vakantie nemen er heel wat enthousiaste jongeren hieraan deel. In de Weken Vol Plezier wordt er wekelijks rond een bepaald thema gewerkt. Thema’s die steeds terugkeren zijn: carnaval, Halloween, sport en spel, dieren,…