De voorziening neemt de zorg op zich bekwame medewerkersin dienst te nemen. 

Willekom vzw hecht veel belang aan medewerkers die werken vanuit de visie van het burgerschapsparadigma, het emancipatorische en contextuele denken. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en inventiviteit zijn eveneens belangrijke competenties. 

Willekom investeert in een professionele begeleiding van de medewerkers. Door regelmatige bijscholing van de medewerkers werken we voortdurend aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.