Willekom probeert voor elke gast een gezellige tweede thuis te creëren. Meerdere gasten komen met regelmaat op vakantie. 

De ouders / vertegenwoordigers bepalen zelf wanneer ze gebruik willen maken van het kortverblijf. In functie van de beschikbaarheid van bedden kunnen zij steeds een verblijf boeken. 

In principe komt iedereen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige handicap, die nog thuis woont, in aanmerking voor een verblijf in het kortverblijf. Dit zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, afkomst en ernst van de handicap. 

Weekends en vakanties zijn bij ons drukke periodes. De meeste ouders / vertegenwoordigers willen dan voor een langer verblijf boeken en daarom stellen wij een maximumperiode in van 21 dagen gedurende de zomermaanden juli en augustus. Zo trachten we zoveel mogelijk verschillende ouders / vertegenwoordigers de kans te bieden een verblijf te boeken. 

Ons vertrekpunt is altijd de cliënt. Onze cliënten staan centraal doorheen de dag. Wij gaan op zoek naar hun individuele behoeften, wensen en verlangens. 

We vertrekken in eerste instantie van wat ons door de ouders / vertegenwoordigers is aangebracht in het persoonlijk dossier. We vragen aan de ouders / vertegenwoordigers (of aan de cliënt zelf) wat ze graag doen, waar ze zich goed in voelen en wat ze nodig hebben om zich comfortabel en thuis te voelen. 

Willekom wil voor zichzelf wel de mogelijkheid openlaten om cliënten te kunnen weigeren. Soms is Willekom genoodzaakt een grens te stellen, mede bepaald door de eigen draagkracht ifv zwaar zorgbehoevende personen en/of ernstige gedragsstoornissen.