Missie

Het kortverblijf richt zich tot thuiswonende personen met een beperking en tracht door tijdelijke opvang te bieden, gezinsondersteunend te werken. Willekom wil door dit aanbod de ouders / vertegenwoordigers de gelegenheid geven de zorg even over te dragen, om aldus de spankracht van het gezin te vergroten. 

Het langdurige verblijf biedt een (tweede) thuis aan kinderen en volwassenen. 

De Rechtstreeks Toegankelijke Hulp biedt laagdrempelige ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een vermoeden van een beperking. 

Visie

De dagopvang en het verblijf is vraaggestuurd, familiaal van sfeer en aangepast aan de individuele behoefte van elke cliënt. Hierbij worden de nodige verzorgende en (ped)agogische richtlijnen individueel gevolgd teneinde het zich thuis en comfortabel voelen te optimaliseren. Er wordt vertrokken vanuit een groot respect voor de context van de cliënt, de zelfbepaling en het stimuleren van eigen mogelijkheden. Het opvoedend en begeleidend personeel biedt zinvolle en aangepaste activiteiten aan, individueel of in groep. Zij staan in voor het verlenen van een goede verzorging en aangepaste gezonde voeding. De personeelsomkadering die hiervoor ter beschikking staat wordt bepaald door de geldende normen.