De kortdurende dagopvang en het kortdurende verblijf heeft als doel gezinsondersteunend te werken. Door tijdelijk en professionele opvang te bieden geven we het gezin de gelegenheid om de zorg even over te dragen. Willekom richt zich daarbij tot alle thuiswonende personen met een mentale/fysieke of meervoudige beperking, zonder onderscheid in leeftijd, ernst van de handicap of filosofische overtuiging. Willekom zorgt gedurende heel het jaar voor opvang, inclusief weekends, vakanties en feestdagen. De ouders / vertegenwoordigers beslissen zelf wanneer en hoelang men op vakantie komt. In functie van beschikbaarheid van bedden biedt Willekom dan een verblijf aan. In het kortverblijf is de opvang per definitie tijdelijk, maar dit belet ons niet om ervoor te zorgen dat onze gasten zich zo goed mogelijk thuis voelen in Willekom. Er is respect voor de eigenheid van de cliënt, als volwaardig persoon met zijn mogelijkheden en beperkingen.

De langdurige dagopvang biedt zinvolle dagbesteding aan de cliënt aan. Naast het ondersteunen van de context door middel van dagopvang, zorgt de zinvolle dagbesteding ook voor participatie aan de maatschappij en biedt ze een antwoord op het recht op zinvolle bezigheden.

Het langdurige verblijf biedt een (tweede) thuis aan kinderen en volwassenen met een beperking.