Willekom biedt kortverblijf aan voor personen die beschikken over een PVB, respijtzorgdagen of een goedgekeurde zorgmodule van de Integrale Toegangspoort voor minderjarigen

Ook personen met een PAB-budget kunnen een verblijf reserveren. 

Willekom neemt initiatief voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hiervoor is geen beslissing van het Vaph vereist. Personen met een vermoeden van een beperking kunnen hiermeebeperkte ondersteuning krijgen voor: 

  • max dagopvang gedurende 92 dagen per kalenderjaar: 0,087 per dag 
  • max 36 logeerdagen per kalenderjaar: 0,217 per dag + nacht 
  • een combinatie van deze logeer- en dagopvangdagen tot max 8 punten per jaar 

RTH mag niet gelijktijdig gecombineerd worden met niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning of met een persoonsvolgend budget van het Vaph 

Willekom biedt ook langdurig verblijf aan personen met een langlopend convenant.