De kortdurende dagopvang en het kortdurende verblijf heeft als doel gezinsondersteunend te werken. Door tijdelijk en professionele opvang te bieden geven we het gezin de gelegenheid om de zorg even over te dragen. Willekom richt zich daarbij tot alle thuiswonende personen met een mentale/fysieke of meervoudige beperking, zonder onderscheid in leeftijd, ernst van de handicap of filosofische overtuiging. Willekom zorgt gedurende heel het jaar voor opvang, inclusief weekends, vakanties en feestdagen. De ouders / vertegenwoordigers beslissen zelf wanneer en hoelang men op vakantie komt. In functie van beschikbaarheid van bedden biedt Willekom dan een verblijf aan. In het kortverblijf is de opvang per definitie tijdelijk, maar dit belet ons niet om ervoor te zorgen dat onze gasten zich zo goed mogelijk thuis voelen in Willekom. Er is respect voor de eigenheid van de cliënt, als volwaardig persoon met zijn mogelijkheden en beperkingen. 

De langdurige dagopvang biedt zinvolle dagbesteding aan de cliënt aan. Naast het ondersteunen van de context door middel van dagopvang, zorgt de zinvolle dagbesteding ook voor participatie aan de maatschappij en biedt ze een antwoord op het recht op zinvolle bezigheden. 

Het langdurige verblijf biedt een (tweede) thuis aan kinderen en volwassenen met een beperking. 

De laagdrempelige Rechtstreeks Toegankelijke Hulp biedt dagopvang, verblijf en ondersteuning aan personen met een vermoeden van een beperking zodat ook zij reeds, weliswaar beperkt, kunnen aanspraak maken op gespecialiseerde ondersteuning. 

Willekom biedt zorg op maat: ondersteunen waar nodig en veel zorg bieden indien wenselijk. Willekom hecht veel belang aan inspraak: de ouders / vertegenwoordigers of de cliënt kunnen steeds opmerkingen, vragen of suggesties mondeling of schriftelijk kenbaar maken. De respectvolle bejegening zal in de wijze waarop de begeleider in relatie treedt met de persoon, steeds tot uiting komen. Aangename binnen- en buitenactiviteiten en momenten van warmte, begrip en tederheid, met een zo groot mogelijke gast-vrijheid, staan centraal in Willekom. 

Voor minderjarigen is een beslissing van een door de Integrale Toegangspoort goedgekeurde zorgmodule noodzakelijk, om in aanmerking te komen voor dag- en/of nachtondersteuning. 

Volwassen personen dienen te beschikken over een persoonsvolgend budget. Ook met eigen middelen kan zorg en ondersteuning ingekocht worden. 

Willekom heeft ook een erkenning voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Hierbij volstaat een vermoeden van een handicap. Dit ‘vermoeden van handicap’ kan door de voorziening zelf vastgesteld worden