Deze website is eigendom van Willekom vzw.
Contactgegevens:
Adres maatschappelijke zetel:
Lakenmakersstraat 196A
2800 Mechelen
België
Telefoon: +32 15 29 03 60
E-mail: info@willekom.be
Ondernemingsnummer: BE-0444.960.972


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe
aan Willekom vzw of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.

Willekom vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen
in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten
of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Willekom vzw de grootst
mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Willekom vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Willekom vzw geeft geen garanties voor de goede werking
van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.

Willekom vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een
andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


Privacybeleid
Willekm vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is
zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om
persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van
ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich,
kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Daartoe zal hij zich richten tot Willekom vzw, Lakenmakersstraat 196A , 2800 Mechelen – info@willekom.be .
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een
wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit
(kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Willekom
vzw, Lakenmakersstraat 196A, 2800 Mechelen gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet
volledig of niet pertinent zouden zijn.

Willekom vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals
browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de
website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons
mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende
bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker
op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies
verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de
cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw
internetbrowser.