Mobiel Ambulante / begeleider :
voltijds contract

Voorstelling organisatie

Willekom vzw is een kleinschalige voorziening voor kinderen en volwassenen met een beperking.
Willekom biedt verblijf en dagopvang aan: langdurig en kortdurend.
Willekom wenst zijn zorgaanbod uit te breiden door op te starten met psycho-sociale en praktische ondersteuning bij thuiswonende cliënten.

In dit kader zijn we op zoek naar een mobiel-ambulante/begeleider.

Functieomschrijving

 • In de veelheid van problematieken samen met de cliënt (en het netwerk) prioriteren wat je gaat aanpakken (het ondersteuningsplan is hierbij de richtlijn)
 • De opgestelde doelen samen met de cliënt realiseren binnen de ter beschikking zijnde contactmomenten

Profiel

 • Je bent organisatorisch sterk.
 • Je bent flexibel en kan werken met een wisselende doelgroep.
 • Je kan daadkrachtig omgaan met een veelheid aan verschillende problematieken.
 • Je kan omgaan met onmacht en werken met (soms) beperkte mogelijkheden en binnen een (soms) beperkt tijdskader.
 • Je hebt een hart voor mensen met een beperking en handelt vanuit respect en gelijkwaardigheid.
 • Je kan werken in een kader dat je zelf mee vorm gaat geven en waarin niet alles vast ligt.
 • Je kan werken in een team en volgens een wisselend uurrooster

Vereiste studies

Volgende diploma’s komen in aanmerking:

 • Prof. bach. Orthopedagogie – HBO5
 • Prof. Bach. Sociaal werk – HBO5

Talenkennis

Nederlands (goed)

Werkervaring

Ervaring is een pluspunt

Contract

 • Contracten van bepaalde duur en onbepaalde duur.
 • Uurrooster: Overwegend dagdiensten , wisselende diensten blijven noodzakelijk in functie van de noodwendigheden cliënt
 • Verloning: barema volgens diploma + bijzondere prestaties
 • Extralegale voordelen: eco cheques
 • Een aangename werksfeer

Plaats tewerkstelling

Lakenmakersstraat 196 te 2800 MECHELEN