Geschiedenis

Willekom vzw start als kortverblijf in 1992. Het initiatief voor een gezinsondersteunend kortverblijf werd genomen door de ouders van een verstandelijk gehandicapt kind en enkele vrienden. Zij werden hierbij gesteund door de Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten, afdeling Mechelen.

 • 12/08/1992

  Het kortverblijf Willekom vzw opent haar deuren.

 • 01/01/1994

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent Willekom vzw als kortverblijf voor 8 personen met een mentale of meervoudige beperking.

 • 01/01/1998

  Willekom vzw krijgt een uitbreiding tot 10 personen.

 • 01/01/2006

  Willekom vzw breidt opnieuw uit tot 15 personen, operationele werking vanaf 01/05/2006. In afwachting van de realisatie van een nieuwbouw wordt er gewerkt met een tweede woning gelegen te Heffen.

 • 01/11/2010

  Willekom vzw neemt de nieuwbouw in gebruik gelegen in de Lakenmakersstraat 196A te 2800 Mechelen.

 • 01/04/2012

  Willekom vzw breidt uit met 1 extra plaats voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening.

 • 01/10/2012

  Willekom biedt langdurig verblijf aan voor personen met een lang lopend convenant.

 • 01/01/2017

  In het kader van de Persoonsvolgende Financiering wordt de erkenning FAM (flexibel aanbod meerderjarigen) van Willekom omgezet naar een vergunde zorgaanbieder. De erkenning MFC (multifunctioneel centrum voor minderjarigen) en de erkenning RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) blijft behouden.


Raad Van Bestuur

 • Voorzitter : Magda Van Loon
 • Ondervoorzitter : Guy Vanherp
 • Penningmeester : Ivan Konings
 • Bestuurder : Patrick Peeters
 • Bestuurder : Pie Baelus
 • Bestuurder : Anne-Marie Mertens
 • Bestuurder : Delesie Roos
 • Bestuurder : Henriette Peeters

Directie

 • Leen Van Heukelom

Missie & Visie

Missie

Het kortverblijf richt zich tot thuiswonende personen met een beperking en tracht door tijdelijke opvang te bieden, gezinsondersteunend te werken. Willekom wil door dit aanbod de ouders / vertegenwoordigers de gelegenheid geven de zorg even over te dragen, om aldus de spankracht van het gezin te vergroten.

Het langdurige verblijf biedt een (tweede) thuis aan kinderen en volwassenen.

De Rechtstreeks Toegankelijke Hulp biedt laagdrempelige ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een vermoeden van een beperking.

Visie

De dagopvang en het verblijf is vraaggestuurd, familiaal van sfeer en aangepast aan de individuele behoefte van elke cliënt. Hierbij worden de nodige verzorgende en (ped)agogische richtlijnen individueel gevolgd teneinde het zich thuis en comfortabel voelen te optimaliseren. Er wordt vertrokken vanuit een groot respect voor de context van de cliënt, de zelfbepaling en het stimuleren van eigen mogelijkheden. Het opvoedend en begeleidend personeel biedt zinvolle en aangepaste activiteiten aan, individueel of in groep. Zij staan in voor het verlenen van een goede verzorging en aangepaste gezonde voeding. De personeelsomkadering die hiervoor ter beschikking staat wordt bepaald door de geldende normen.